همدردی با خانواده های داغدار خلیل زاده و کبودانی

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم خانم ایراندخت خلیل زاده (همسر شادروان فتح ا.. خلیل زاده)، هشتم تیر ماه 1401 در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های خلیل زاده، کبودانی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.