01
یکشنبه, اکتبر

همدردی با خانواده های داغدار هژیر و فتوحی عشین

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم بانو خانم فتوحی عشین بیست و یکم شهریور ماه 1401 از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های هژیر، فتوحی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.