08
جمعه, دسامبر

چه؟ (شانزدهم تا بیست و دوم مهر ماه 1401)

انارک نیوز – "ای مدیر، من آنچه شرط پیام رسانی است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه رنجش".

چکیده رخدادها و گزیده دیدگاه ها و راهکارها از شانزدهم تا بیست و دوم مهر ماه 1401 در زیر آمده است.
1- ناشناس: شهرک عابربانک ندارد. اگر احتیاج به کار بانکی باشد مردم شهرک مجبورند تا بانک ملی بروند، با نصب یک عابربانک می توانند مشکل راحل کنند. من مکانش را دارم.
- مطلبی نیا: پیگیر این کار بودیم ولی موفق نشدیم نفر هم دیدیم که این کار را انجام بده. ولی پول نیست که داخل آن گذاشته شود.
- ناشناس: بانک ملی انارک دستگاه اضافه کند و پول داخل دستگاه را تامین کند.
2- انارک نیوز: یادی هم از کسانی کنیم که دیگر در میان ما نیستند، فرزندان مان که خون شان کف خیابان و دل ما را تفتیده می نماید، همگی درگذشتگان یادشان به خیر و خدا بیامرزدشان.