28
چهارشنبه, فوریه

همدردی با خانواده های داغدار صدیقی، وکیل زاده و زاهدنیا

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم خانم مریم صدیقی انارکی (فرزند محمد، همسر آقای علی زاهدنیا)، سوم بهمن ماه 1401 در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های صدیقی، وکیل زاده، زاهدنیا و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.