همدردی با خانواده های داغدار قاسمی

انالله و انا الیه راجعون 
آقای ابوالقاسم قاسمی (فرزند شادروان نورعلی) هفدهم آذر ماه 1402 در سپرو از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های قاسمی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.