چه؟ (بیست و سوم تا بیست و نهم دی ماه 1402)

" یا با مایی و درباری، یا بر مایی و بر داری."

انارک نیوز – "ای مدیر، من آنچه شرط پیام رسانی است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه رنجش". 

چکیده رخدادها و گزیده دیدگاه ها و راهکارها از بیست و سوم تا بیست و نهم دی ماه 1402 دی ماه 1402:
1- گزارش صداوسیما از روستای عَشین، روستایی یک نفره در دل کویر با زهرا خانم.
2- روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نایین: به همت شورا و شهردار انارک محوطه ی دبستان ایران انارک آسفالت گردید.
3- برج سفید توسط خیر نیکوکار مهندس محمد صدریه انارکی و سرپرستی آقای احمد سعیدی انارکی و دکتر منصور رجایی انارکی بازسازی شد.
4- یادی هم از کسانی کنیم که دیگر در میان ما نیستند، خانم ها نسرین یزدانفر و فردوس عمویی. همگی درگذشتگان یادشان گرامی و خدا بیامرزدشان.