همدردی با خانواده های داغدار علیزاده

انالله و انا الیه راجعون 
خانم منیژه علیزاده انارکی(دختر زنده یاد محمدرضا و همسر سرهنگ مهدی علیزاده انارکی) ششم بهمن ماه 1402 در سپاهان شهر از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های علیزاده و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.