همدردی با خانواده های داغدار صفاری و جلال

انالله و انا الیه راجعون 
خانم فاطمه صغری جلال (همسر زنده یاد رمضان صفاری انارکی)، هشتم بهمن ماه 1402 در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های صفاری، جلال و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.