همدردی با خانواده های داغدار یعقوبی، نیک خواه

انالله و انا الیه راجعون 
آقای حسن یعقوبی (نیک خواه)، نهم بهمن ماه 1402 در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های یعقوبی، نیک خواه و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.