تعداد آرای نماینده محترم شهرستانهای نایین و خور و بیابانک در مجلس

دیروز 7 اسفند ماه انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بود که نتیجه شمارش آرای اولیه 39529 رای برای 12 شرکت کننده مجلس به شرح زیر می باشد:

ردیف نام و نام خانوادگی کل آرا آرای نایین
و اطراف
آرای بخش
انارک
آرای شهرستان
خور و بیابانک
1 عباسعلی پوربافرانی 11154 10249 201 704
2 غلامرضا کریمی  9041 4504 619 3906
3 حسین حسنی بافرانی 7510  5167 318 2025
4 مجمدرضا فردین 5317 3883 273 1161
5 الهام آزاد 2616 1128 178 1310
6 رمضانعلی غلامرضایی 2216 838 72 1308
7 سیدحسن موسوی 870 441 89 340
8 محمدرضا افلاکی 388 25 20 343
9 رضا نویدی 348 185 9 64
10 حسین پاکسرشت 160 115 4 41
11 محمدرضا نقوی 86  26 1 59
12 محمود فیروزی 23 6 0 17

در دوره قبل آرای آقایان پوربافرانی، کریمی و حسنی در شهرستان خور و بیابانک از 10401 رای به ترتیب 58، 3952 و 3025 و در انارک از 1524 رای به ترتیب 5، 822 و 379 رای  بود.