دستگیری یک گروه از متخلفین شکار و صید در نائین

دستگیری یک گروه از متخلفین شکار و صید در نائین یک گروه از متخلفین شکار و صید در نائین دستگیر شدند.

محیط بانان شهرستان نایین با همکاری نیروی انتظامی چوپانان و انارک؛ یک گروه از متخلفین غیر بومی که با هدف شکار غیر مجاز به پناهگاه حیات وحش عباس آباد وارد شده بودند را دستگیر کردند.
محیط بانان این شهرستان طی گشت و کنترل در قسمت‌های مختلف مناطق تحت مدیریت به منظور جلوگیری از تخلفات شکار و صید، موفق به اجرای این عملیات شدند.

از متخلفین یک قبضه سلاح گلوله زنی دوربین دار، دو عدد دوربین دو چشمی، یک عدد چاقو کشف و ضبط و پرونده جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.

۱۸:۱۶۲۹ مهر ۱۴۰۲ - ۸۵۷۷۵۵۹