25
یکشنبه, فوریه

راه‌اندازي رشته جديد کارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي نايين

اصفهان / واحد مرکزی خبر/ علمی: رشته جدید کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین راه اندازی شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین امروز گفت: باموافقت شورای آموزش گسترش عالی وزارت علوم رشته جدیدکارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری دراین دانشگاه راه اندازی شد و برای سال تحصیلی جدید در مهر دراین رشته دانشجو می پذیرد.
آقای ستاری نایینی افزود: اکنون تعداد رشته‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین در مقطع کارشناسی ارشد به پنج رشته روانشناسی اسلامی، میکروبیولوژی، مهندسی برق-قدرت، مهندسی معماری با گرایش طراحی شهری و فیزیولوژی جانوری رسیده است.

چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳