سالی سخت برای دامداران انارک

بارش برف و باران در پاییز و زمستان سال 93 در بیابان های انارک که به عنوان مراتع چرای گوسفندان دامداران انارک می باشد خیلی کم بود. جفت گیری زودتر از موعد گوسفندان مزید بر علت شد تا در شروع سال 94 دام های بزرگ با کمیود علوفه مواجه شده و تلفات بالا رود. اینک دامداران در حال کوچ از منطقه انارک و حرکت به سوی مناطق مساعد می باشند.
بر خلاف سال های گذشته بیابان هنوز سبز نشده است و در گردش های خانوادگی از "انغوزه"، "ریواس" و  در تپه های خاکی اثری از "پرپولوک" نمی باشد.