ثبت تصوير گربه شنی در عباس آباد

ثبت تصوير گربه شني در عباس آباد اصفهان، بستر مطالعه براي شناسايي گونه هاي مختلف اين جانور را فراهم كرد.
اصفهان - ايرنا - معاون نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان از ثبت تصوير « گربه شني » در پناهگاه حيات وحش عباس آباد نايين توسط دوربين تله اي خبر داد و آن را مقدمه اي براي بررسي وضعيت هشت گربه سان در استان اصفهان دانست.  به گزارش روز يكشنبه پايگاه اطلاع رساني محيط زيست اصفهان، سعيد يوسف پور گفت: تا به امروز از هشت گربه سان كشور، شش گربه سان در استان اصفهان مشاهده شده است. وي پيش بيني كرد: هشت گربه سان كشور در استان اصفهان وجود داشته باشند و اثبات اين مهم نيازمند انجام كارهاي پژوهشي، مطالعاتي و پايش مستمر و دقيق است. معاون نظارت و پايش حفاظت محيط زيست استان اصفهان افزود: در اين زمينه بايد وضعيت زيستگاهها، رفتار حيوان و پراكنش آن بررسي و مطالعات مستمري در حوزه ژنتيكي آن انجام شود.
يوسف پور يادآور شد: در پناهگاه حيات وحش عباس آباد نايين با نصب يك دوربين تله اي گربه شني در آن منطقه ثبت شد. معاون نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان با بيان اينكه بررسي وضعيت رفتار زيستي و زيستگاه هاي گربه شني در پنج استان آغاز شده است، گفت: اصفهان يكي از اين استانهاست. وي گفت: در اين زمينه مقرر شد با همكاري يكي از دانشگاههاي استان، مطالعات جامعي درباره گربه سانان در معرفي خطر انقراض انجام شود. وي افزود: در اين راستا ، هفته گذشته اولين تصوير از گربه سانان گرفته شد و آن مقدمه اي براي بررسي وضعيت گربه سانان در استان اصفهان است.
پناهگاه حيات وحش عباس آباد با وسعت بيش از ۳۰۰ هزار هكتار در ۹۰ كيلومتري شمال شرق شهر نايين واقع است. منطقه عباس آباد داراي انواع پستانداران، پرنده بومي، گونه خزنده و طيف وسيعي از پرندگان مهاجر و نيز گونه نادر يوزپلنگ آسيايي است. تاكنون وجود چندقلاده يوز پلنگ در اين منطقه اثبات شده و پيش بيني مي شود جمعيت آن حدود ۱۰ قلاده باشد. اين منطقه يكي از غني ترين و ارزشمند ترين مجموعه هاي گربه سانان و سگ سانان كشور از جمله پلنگ، يوزپلنگ، گربه شني، گربه وحشي، كاراكال، گربه پالاس و نيز شاه روباه، روباه شني و روباه معمولي را در خود جاي داده است. گونه هاي جانوري متعدد ديگري نيز در اين منطقه ديده مي شوند كه مهمترين آنها جبير، آهو ، قوچ و ميش، كل و بز، بحري و زاغ بور است.
چهارمنطقه تحت مديريت و شكار ممنوع عباس آباد، منطقه حفاظت شده و پارك ملي سياهكوه، منطقه شكار ممنوع كوه بزرگي و منطقه شكار ممنوع هيزم چاه با بيش از ۷۰۰ هزار هكتار مساحت در محدوده شرق استان اصفهان قرار دارد. اين مناطق با زيستگاه هاي غني و متنوع، داراي جايگاه ممتازي به لحاظ ظرفيت هاي طبيعي و جمعيت هاي حيات وحش است.
منطقه حفاظت شده عباس آباد در ۱۹۰ كيلومتري شرق نايين واقع شده است.
(۱۰:۴۳ - ۲۶/۰۷/۱۳۹۴ :خبر تاريخ | ۸۱۸۰۳۵۱۷ :خبر كد)