محل زندگی شیطان، ترسناک ترین کویر دنیا درایران

تاکنون چيزی از کویر ترسناکی که مردم محلی ادعا می کنند محل زندگی ارواح و اجنه است و هر انسانی از آنجا عبور کند گرفتار ارواح شده و زنده نمی ماند شنيده اید؟ شاید این اعتقاد قدیمي ها به این دليل باشد که در گذشته افرادی بدون در نظر گرفتن شرایط سخت سفر به این کویر راهی آن شده اند و هرگز بازنگشته اند.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری ميزان به نقل از العالم٬ کویر ریگ جن از صعب العبورترین نواحی دنيا٬ منطقه کویری و پر از تپه های شنی و باتلاق های نمکی است. مردم محلی معتقدند این سرزمين نفرین شده است. در قدیم کاروان ها و مسافران هرگز از این کویر عبور نمی کردند. در حال حاضر در این منطقه هيچ علایمی از حيات دیده نمی شود. کویر ریگ جن در جنوب غربی و غرب دشت کویر٬ جنوب سمنان٬ جنوب شرق گرمسار٬ شرق منطقه حفاظت شده کویر٬ شمال انارک و غرب جندق قرار گرفته است و وسعتی برابر با 3800 کيلومتر مربع دارد. هيچ گونه چشمه یا چاه آبی در این منطقه وجود ندارد. در بيشتر نقشه ها نامی از این منطقه نبرده شده است.تنها دو کویر شناس اروپایی در گذشته در سفرنامه های خود به وجود چنين کویری در ایران اشاره ای کرده اند.
قدیمی ها معتقد بودند٬ این سرزمين نفرین شده و پایگاه شيطان ها و ارواح پليد است. مردمی که در اطراف این کویر زندگی می کنند بر همين باور هستند.این مردم محلی می گویند هر کسی که وارد این سرزمين شده زنده نمانده و ناپدید شده است.بعضی ها می گویند شاید این افراد درون باتلاق های نمکی گرفتار شده یا از تشنگی تلف شده اند. اسون هيدن کویرنورد معروف در سفر خود در سال 1900 به ایران از سفر به این ناحيه اجتناب کرد." آلفرنس گابریل توانست در سال 1930 از عرض آن عبور کند. علی پارسا٬ فارغ التحصيل علوم رایانه از دانشگاه صنعتی شریف همراه با گروهش توانست از طول این کویر چند بار عبور کند. این منطقه بدون هرگونه پوشش گياهی و جانوری است و تا به حال گزارشی درباره حيوانات احتمالی که امکان زندگی شان در این منطقه وجود دارد ارایه نشده است.
ریگ جن را مثلث برمودای ایران هم می نامند. شنزارهای گسترده این منطقه و باتلاق های این منطقه هر انسانی را به وحشت می اندازند. اگر کسی به این منطقه سفر کند گرفتار گل و لجن های بيابان شده و به کسانی می پيوندد که در این بيابان ناپدید شده یا جان خود را از دست داده اند. با وجود اینکه محققان و کویرنوردانی توانسته اند از این منطقه عبور کنند٬ اما هنوز هم مردم محلی معتقدند این سرزمين نفرین شده است و هر کسی پا به این سرزمين بگذارد گرفتار شياطين و ارواح می شود و دیگر هرگز از آن باز نمی گردد.
(کد خبر: ۹۶۹۷۵ ۲۱:۵۰ ­ ۱۳۹۴ آبان ۱۹ :تاریخ)