28
چهارشنبه, فوریه

همدردی با خانواده های داغدار چمن پیرا و حلوانی

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم آقای علی چمن پیرا (پسر حسین آقا، نوه آقای اصغر حلوانی) درسن ۱۴ سالگی بر اثر تصادف بین تریلی و موتورسیکلت، بیست و هشتم اسفند ماه ۱۴۰۰ در چوپانان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های چمن پیرا، حلوانی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.