همدردی با خانواده های داغدار ترابی، اسلامی

انالله و انا الیه راجعون 
خانم کبری اسلامی (مادر همسر آقای مرتضی ترابی)، بیست و هفتم شهریور ماه 1402 در فرخی از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های ترابی، اسلامی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.