بریده کتاب

انارک نیوز - زنانی که مطالعه می‌کنند برای جوامع نابرابر خطرناکند.
زیرا آنان با مطالعه می‌توانند دنیایی بهتر را تصور کنند و برای به‌وجود آوردنش مبارزه کنند.

برتراند راسل

روز کتاب و کتابخوانی مبارک?

24 آبان 1402