همدردی با خانواده های داغدار فصیح بیگی، یوسفی، بیگدلی

انالله و انا الیه راجعون 
حاج قدرت ا.. فصیح بیگی بیست و پنجم بهمن ماه 1402 در تهران از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های فصیح بیگی، یوسفی، بیگدلی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرا می باد.