همدردی با خانواده های داغدار اشرف، رسولی

انالله و انا الیه راجعون 
مهندس پوریا اشرف (پسر احمد) یکم اسفند ماه 1402 در هفتومان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های اشرف، رسولی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرا می باد.