125 روستای شهرستان کویری نائین آبرسانی سیار می شوند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، رییس اداره آب و فاضلاب روستایی نایین گفت: به دلیل کاهش سفره های آب زیرزمینی و آب قنوات ، چاه ها و چشمه ها برای تامین آب 67 درصد روستاهای این شهرستان آبرسانی سیار می شود .
آقای دهقانی افزود : 95مخزن فلزی شش هزار لیتری و 13مخزن بتونی کوچک با سه تانکر آب آشامیدنی این روستاها را تامین می کنند .
( 1394\02\19 - 20:42)