05
سه شنبه, مارس

فلات ايران قلب فلزكاري كهن در آسياي ميانه و باختري

دبير كارگروه ميراث معدنكاوي و فلزگري كهن با اشاره به آغاز فعاليت دوباره اين كارگروه پس از چند سال وقفه در پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي - فرهنگي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري، گفت: فلات ايران قلب فلزكاري كهن در آسياي ميانه و باختري است. 
به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگي ايرنا، حميد فدايي افزود: پراكندگي انبوه اشيا فلزي و معادن باستاني در ايران با قدمتي از هزاره هفتم قبل از ميلاد نشانگر حضور فلات ايران به عنوان قلب فلزكاري كهن در ناحيه آسياي ميانه و باختري است.
وي ادامه داد: انباشت فراوان بقاياي ذوب فلزات كه به اشكال گوناگون در جاي جاي اين گستره پهناور جغرافيايي پراكنده اند، در دهه هاي اخير موضوع پژوهش متخصصين علوم حفاظت، باستان شناسان و پژوهشگران هنر و صنعت فلزكاري كهن شده است. وي اضافه كرد: همچنين وجود معدنكاوي، ذوب فلز و فلزكاري در تمدن هاي تل ابليس، تپه يحيي، شهداد، شهر سوخته، تپه سيلك و اريسمان گواه اين موضوع است.
دبير كارگروه ميراث معدنكاوي و فلزگري اظهار كرد: هر چند تاكنون تلاش هاي مفيدي براي آشكار كردن شيوه هاي فلزكاري باستان به عمل آمده اما هنوز نياز به مطالعات فراگير و منظم تر در اين زمينه احساس مي شود. فدايي افزود: نيازسنجي در حوزه ميراث معدنكاوي كهن در ايران، تدوين و برنامه ريزي براي انجام پژوهش هاي منظم با استفاده از ظرفيت هاي داخل و خارج از پژوهشگاه اعم از انجام مطالعات مستندنگاري و حفاظت، بررسي، كاوش و فراهم كردن مقدمات ثبت اين ميراث و ارايه پيشنهاد به منظور معرفي و حفاظت بهينه آن از اهم وظايف اين كارگروه است.
وي ادامه داد: در نشست هاي اين كارگروه تاكنون موضوع هايي از جمله ضرورت شناسايي و مكان يابي محوطه هاي باستاني با شواهد فلزگري و تهيه نقشه پراكنش محوطه ها، لزوم ثبت موقعيت معادن باستاني به منظور تهيه پايگاه داده و تهيه نقشه پراكندگي مورد بررسي قرار گرفته است. فدايي گفت: ضرورت انجام مطالعات تكنيكي و آزمايشگاهي بر روي شواهد به دست آمده از محوطه هاي معدني و فلزكاري و لزوم تهيه كتاب شناسي جامع در حوزه مباحث معدنكاوي و فلزگري كهن و گردآوري ترجمه و انتشار بخشي از كتاب ها و مقالات مرتبط با موضوع نيز از عناوين مطرح شده در اين كارگروه است.
بر اساس گزارش پژوهشگاه ميراث فرهنگي، اين كارشناس افزود: همچنين در سال جاري انجام طرح جامع پژوهشي در زمينه ميراث معدنكاوي و فلزگري كهن در برنامه مطالعاتي كارگروه قرار دارد. وي تصريح كرد: پژوهشكده حفاظت و مرمت طي دو دهه اخير در حوزه معدنكاوي و فلزكاري كهن اقدامات بسياري از جمله برگزاري همايش بين المللي فلزكاري كهن در آسياي ميانه و باختري در سال ۱۳۷۶، برگزاري دوره آموزشي معدنكاوي كهن و فلزكاري در كاشان در سال ۱۳۷۸و آغاز بكار پروژه مشترك مطالعات معدنكاوي و فلزكاري كهن در مناطق اريسمان، محوطه معدني وشنوه قم و محوطه معدني انارك در فاصله سال هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ انجام داده است.
(۱۱:۱ - ۲۳/۰۲/۱۳۹۴ :خبر تاريخ | ۸۱۶۰۶۷۴۸ :خبر كد)