05
سه شنبه, مارس

عبور از منطقه کویری انارک برای ورود به کویرگرمسار

کویرنوردان اصفهان برای نخستین بار از منطقه صعب العبور کویر مرکزی ایران گذشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما گروه 17 نفره اَفرود اصفهان به مناسبت اعیاد شعبانیه با 7 خودرو شاسی بلند پس از عبور از منطقه کویری انارک وارد کویرگرمسار شدند و مسافت630 کیلومتری تپه های شنی ،ماهوری،نمکزارها و باتلاق های کویری را طی کردند و وارد جاده ابریشم شدند.
به علت مناطق سخت گذر تا کنون هیچ گروهی موفق نشده بود که از کویر مرکزی ایران با خودرو عبور کند و گروه افرود اصفهان این مسیر را با وسایل ناوبری در مدت 5 روز پیمودند.
کویرمرکزی ایران(به نامهای چاله کویر، دشت کویر و کویر نمک هم شناخته می شود) چاله زمین‌شناسى مثلثی ناموزون است که قاعده آن کوه‌هاى طبس تا کوه‌هاى سبزوار در مشرق و دو ضلع آن یکى از ارتفاعات جنوبى البرز شرقی و کوه‌هاى سمنان تا سبزوار در شمال ضلع دیگر ارتفاعات تفرش و کاشان و کوه‌هاى انارک و جندق در جنوب آن است .
(1394\03\03 - 19:13)