همدردی با خانواده های طریقتی و خدایی

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم آقای غلامعباس طریقتی (سعید) 15 آذرماه 99 در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های طریقتی و خدایی
و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.