همدردی با خانواده های داغدار ذاکری، قیومی

انالله و انا الیه راجعون 
حاج محمدجعفر ذاکری انارکی (فرزند مشهدی رضا) ششم خرداد ماه 1403 در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های ذاکری، قیومی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.