01
یکشنبه, اکتبر

دوسنان عزیز،
جهت هرچه به روز بودن اخبار داخلی شهر انارک، دست نیاز یه سوی شما دراز می کنیم و از شما برای درج اخبار درخواست همکاری می نماییم.
لطفاً از کسانی که ساکن انارک و مایل به همکاری هستند خواهش می شود تا پانزدهم دی ماه ثبت نام و ضمن تماس یا ایمیل به این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید اطلاع دهند.
پیشاپیش از همکاری شما برای بارور شدن هرچه بیشتر اخبار انارک سپاسگزاریم.
انارک نیوز

حميد رحيمي پور انارکی،،دكتراي مهندسي عمران -- سواحل و بنادر
مشخصات فردي:
 تاريخ تولد: شهريور / 1340
 محل تولد انارك
 آدرس پستي تهران، سيدخندان ـ خ سهروردي شمالي ـ خ ابن يمين ـ خ سـروش ـ كوچـه شهيد حبيبي ـ پلاك 31، « مهندسين مشاور سبزانديش پايش((ساپ))»
 شماره تماس محل كار: 021 - 88521717، پست الكترونيك این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سوابق تحصيلي
 كارشناسي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي امير كبير تهران، 1358 تا 1364
 كارشناسي ارشد مهندسي عمران – سازه هاي هيدروليكي، دانشگاه صنعتي امير كبير تهران، 1365 تا 1366
 دكتراي تخصصي مهندسي عمران، دانشگاه New South Wales سيدني استراليا، 1369 تا 1373
فعاليت هاي علمي و پژوهشي، عضويت در سازمانها
 عضو كميته بازنگري آئين نامه سازه هاي دريايي، 1378 تاكنون
 عضو انجمن هيدروليك ايران
 عضو انجمن مهندسين عمران ايران
سوابق كاري
 شركت مهندسين مشاور سبزانديش پايش (ساپ)، رئيس هيات مديره و مديرعامل، 1384 تاكنون
 شركت مهندسين مشاور سبزانديش پايش (ساپ)، رئيس هيات مديره، 1383 تاكنون
 شركت جهاد تحقيقات آب و آبخيزداري، عضو هيات مديره و مدير عامل، 1378 تا 1381
 عضو هيات مديره شركت جهاد تحقيقات آب و آبخيزداري، 1375 تا 1378
 نماينده سازمان برنامه و بودجه در كميسيون تخصصي آب 1376
 معاونت اجرايي شركت جهاد تحقيقات آب و آبخيزداري، 1373 تا 1375
 معاونت پژوهشي مركز تحقيقات آب و بررسي طرحهاي برنامه ملي تحقيقات، 1367-1368
 عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات آب 1367-1369
 مسئول واحد سازه هاي هيدروليكي مركز تحقيقات آب، 1366-1367
 عضو هيئت علمي مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري، تاكنون -1366
 كارشناس مركز تحقيقات آب، 1364-1366
 كارشناس آموزش پرورش استان هرمزگان، 1361-1363
عناوين پايان نامه هاي تحصيلي
 كارشناسي ارشد: مدل رياضي موج جزر و مدي در رودخانه هاي منتهي اليه به دريا 1366
 دكترا: مطالعه رفتار توده اي ذرات در محيط سيال Studies into the behavior of particle clouds، در اين مطالعات رفتار توده اي ذره اي (نظيـر رسـوب يـا Particle density plume) و پديـده هـاي همرفـت و پخشيدگي و رفتار ته نشيني و انتقال در جريانات چگال مورد بررسي و مطالعه فيزيكي و مدل رياضي قرار گرفته است.
توانائيهاي تخصصي و زمينه هاي مورد علاقه
 طرحهاي توسعه منابع آب و خاك
 طراحي سازههاي هيدروليكي و رودخانهاي
 هيدروديناميك خورها و محيط هاي نيمه بسته
 كاربرد هيدروديناميك در مطالعه مسائل زيست محيطي
 اندازه گيري عوامل هيدروديناميكي رسوب در طبيعت
 جانمايي بنادر و طراحي سازه هاي دريايي
مقالات و تاليفات
 بررسي روند تغييرات نوار ساحلي حد فاصل كنارك و پزم، دومين كنفرانس علوم دريايي ايران، 1375.
 تاثير سيستم هاي گسل بر زمين ريخت شناسي سواحل درياي عمان، اولين كنفرانس زمين شناسي دريايي، .1376
 نقش اندازه گيري پارامترهاي دريايي در طراحي سازه هاي ساحليْ، دومـين كنفـرانس دانشـجويان عمـران، دانشگاه صنعتي شريف، 1375.
 طرح يك سيستم جامعه اندازه گيري پارامترهاي هيدروديناميكي مورد نياز بـراي مـديريت سـواحل و بنـادر كشور، كنفرانس علوم و فنون دريايي، 1376
 تحليلي بر روند تغييرات خط ساحلي درياي خزر در مجاورت دهانه سپيد رود، سومين كنفرانس بين المللـي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي، دانشگاه صنعتي امير كبير، آذر ماه 1377
 كاربرد مديريت جامع مناطق ساحلي در بهره برداري منابع همايش توسعه استان گلستان،1377
 روشهاي اندازه گيري مشخصه هاي امواج، اولين كارگاه آموزشي - تخصصي پيشبيني مشخصه ها و الگوي انتشار امواج با نگرش كاربردي بر طراحي سازه هاي دريايي و ساحلي، دانشكده فني دانشگاه تهران، تير ماه .1378
 فرآيندهاي ساحلي، كارگـاه آموزشـي - تخصصـي مهندسـي سـواحل، مركـز تحقيقـات حفاظـت خـاك و آبخيزداري، مرداد 1378.
 كاربرد دريايي رسوبات در برآورد نرخ حمل رسوب، دومـين كنفـرانس هيـدروليك ايـران، دانشـگاه علـم و صنعت، 1378.
 اندازه گيري پارامترهاي رسوب و جريان در بندر بوشهر، پنجمين كنفرانس سواحل، بنادر و سازههاي دريايي، رامسر، 1381
 بررسي منابع رسوب خور ريگ، سومين همايش ملي فرسايش و رسوب، تهران 1384.
 اندازه گيري پارامترهاي فيزيكي آب در خليج گرگان، ششمين همايش علوم و فنون دريايي تهران 1384.
 پيش بيني الگوي فرسايش و رسوب گذاري در خليج گرگان، پنجمـين كنفـرانس هيـدروليك ايـران. گرگـان .1384
 Chang Monitoring on Coastal Zone of Oman Sea Using GIS, 2 nd Int. Conf on Environmental Eng (ICEM2) , 1998
 Studies In to The Motion of Particle Clouds, 11th Int. conf. of Fluid mechanics 1992
 Investigation of Quantitative and Qualitative Charracteristics of Inflow to the Proposed Urban Lake at the West of Great Tehran, Pakistan, Journal of Biological Science, 6 (12), P1054-1058, 2003
 Simulation of Thermal Stratification in Urban Man-made Lakes, American Journal of Applied Sciences, No. 131-AJAS, 2004

انارک نیوز- (نظریه داوری)*** 
شرکت آجر آژند انارک 
با سلام، احتراماً  به موجب تنفیذ ماده 4 قرارداد مورخ 91/02/25 اینجانب مهندس محمدعلی فیض به عنوان داور مرضی الطرفین نظریه خود را در خصوص قرارداد مذکور فی ما بین شرکت مجتمع عمرانی احیا ساختمان ایرسا* و شرکت آجر آژند انارک به شرح ذیل اعلام می دارم: 
با توجه به تحقیقات جامع و صحبت های انجام شده و بازدید دقیق این نتیجه حاصل گردید که شرکت آجر آژند بابت تسویه حساب موضوع قرارداد به لحاظ کیفیت مطلوب کار ارائه شده و تحویل به موقع کار از طرف شرکت مجتمع عمرانی احیا ساختمان ایرسا می بایست مبلغ نود میلیون ریال معادل نه میلیون تومان به شرکت مجتمع عمرانی احیا ساختمان ایرسا پرداخت نماید و از مورخ 90/05/25 به جهت عدم پرداخت، شرکت آجر آژند ملزم به جبران خسارت تاخیر نیز می باشد.
با تشکر - محمدعلی فیض**

* قابل ذکر است آقای حسین فیض پسر آقای مهندس محمدعلی فیض از سهامداران اصلی شرکت مجتمع عمرانی احیا ساختمان ایرسا می باشد.
** آقای مهندس محمدعلی فیض علاوه بر داور، ناظر هم بوده اند.
*** این حکم داوری فقط همین یک برگ و فاقد هرگونه پیوست و مستندات می باشد و روی آن "اجرائیه" پرداخت از سوی دادگاه نائین صادر شده است.

یکسال از رفتن دوشیزه فهیمه بقائی نیا به دیار باقی گدشت. دوست گرامی جناب آقای هوشنگ بقائی نیا این ضایعه اسفناک را دوباره خدمتتان تسلیت عرض می نماییم.

دوستان خواننده،
بر اثر سهل انگاری هاست ایرانی، اخبار دو هفته اخیر (سوم آبان ماه تاکنون) را از دست دادیم. تمام تلاشمان را برای بازیابی اطلاعات انجام می دهیم تا در حد امکان آنها را دوباره برگردانیم که کار ساده ای نیست. امیدوارم پوزش ما را بپذیرید.

از آداب عزاداری تاسوعا و عاشورا در انارک، این است که تاسوعا دسته سینه زنان و زنحیرزنان و راهیان دنباله آنان که عموماً اولی سالمندان و دومی جوانان و نوجوانان و کودکان و سومی خانم ها می باشند پس از روضه خوانی شبانه، قبل از نیمه شب از مسجد خارج می شوند و تا پاسی از شب، در هر خیابان و کوچه به درب منازل درگذشتگان یکسال اخیر می روند و فاتحه می خوانند.
بستگان درگذشته نیز با احترام نهادن به آنها با شربت، آب میوه، شیرینی و ... از آنها پذیرایی نی نمایند.
ماموران شهرداری نیز بلافاصله پس از عبور عزاداران حسینی، هر آنچه را بر زمین مانده باشد پاگسازی می نمایند.

مقالات دیگر...