اجرای پروژه پخش سیلاب در منطقه طالمسی انارک

با مشارکت بخش خصوصی و اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ريال
به گزارش واحد منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نائین  طرح سامانه کنترل، پخش و بهره برداری از سیلاب در حوزه آبخیز جنوب غربی شهر انارک شهرستان نائین  با اعتباری بیش از 15 میلیارد ریال و با مشارکت بخش خصوصی (شرکت کشت و صنعت قدومه کویر) طراحی و  اجرا گردید.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نائین در این زمینه اظهار داشت:  طرح پخش سیلاب به مساحت 200 هکتار و  دارای 10 خاکریز بوده ، طول هر خاکریز 2 کیلومتر  و دارای سرریز برای انتقال سیلاب به خاکریز بعدی است.

کیوان لوکی انارکی خاطرنشان کرد: ارتفاع خاکریز اول 2/5 متر و خاکریزهای بعدی 1/5 متر است. حجم عملیات سنگی 2100 متر مکب، حجم عملیات خاکبرداری 100000 مترمکب و نیز حجم عملیات خاکریزی 1500000 مترمکعب است.
وی افزود  اهداف طرح  پخش سیلاب بشرح زیر است:
- پیشگیری و مهار سیلاب به منظور حفاظت جاده ترانزیتی نایین - انارک
- کشت گیاهان دارویی (قدومه، آنغوزه، زیره سیاه)
- کشت گونه های مثمر جنگلی (پسته، بنه، بادام کوهی)
- توسعه پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی و حفاظت آب و خاک و تنوع زیستی گونه های گیاهی و جانوری
- تثبیت شنهای روان
- ایجاد تفرجگاه گردشگری
- بررسی فرسایش و رسوب و پتانسیل و رواناب حوزه آبخیز
- افزایش پتانسیل آبهای زیرزمینی و سفره آبدار تحت تاثیر و  مدیریت حوزه آبخیز
- الگویی بودن طرح در منطقه کویری
- مشارکت مردمی در توسعه طرح های حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی
(5 شهريور 1394 ساعت 11:05 9)