سفیران سلامت در انارک

انارک / بهداری انارک / 15 شهریور 1394طرح سفیران سلامت (3)  که طرحی مردم یاری می باشد، امروز پانزدهم شهریورماه 1394 در منطقه انارک اجرا شد.
این طرح توسط چندین پزشک از مجتمع پزشکی بیمارستان بعثت نیروی هوایی ارتش.ج.ا.ا به عمل آمد و جزیی از رزمایش مدافعان حریم ولایت5 که امروز پایان یافت، بود. طی مصاحبه ای که با یکی از پزشکان به عمل آمد ایشان از گارکنان محترم بخشداری، شهرداری، بهداری، کلانتری و تمامی نفرات اداراتی که با هماهنگی یکدیگر به اجرای این طرح کمک کرده بودند سپاسگزاری نمودند. وی گفت: در شهرستان های کوچکتر افراد منسجم تر هستند و هماهنگی بهتری دارند.
(خبر از: مهران مطلبی)