25
یکشنبه, فوریه

چه؟ (یکم تا هفتم مرداد ماه 1401)

انارک نیوز – "ای مدیر، من آنچه شرط پیام رسانی است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه رنجش". 

چکیده رخدادها و گزیده دیدگاه ها و راهکارها از یکم تا هفتم مرداد ماه 1401 در زیر آمده است. 
1- صمدی: عاجزانه از بخشدار و شهردار محترم و شورای شهر خواستار رسیدگی به این اوضاع نابسامان نانوایی ها هستیم.
- حسینی: واقعا مشکل نانوایی برای ساکنان شهرمون معضلی هست.
2- انارک نیوز: عزیزان برای شفای آقای محسن پورشفیعی انارکی حمد شفا و امن یجیب بخوانید.
3- انارک نیوز: یادی هم از کسانی کنیم که دیگر در میان ما نیستند، آقای حسن عابدزاده انارکی. همگی درگذشتگان یادشان به خیر و  خدا بیامرزدشان.