کمک فوری برای حفظ جان یکی از همشهری های عزیز

انارک نیوز - همشهری عزیز، آقای منصور زکریایی فقط تا فردا مهلت دارد تا مبلغ موردنیاز را برای رضایت خانوادۀ اولیای دم تأمین کند.

با مشارکت خوب عزیزان و همکارانش درگندله سازی مبلغ ۹۲۵.۶۵۰.۰۰۰ تومان تأمین شده و تلاش برای تأمین مبلغ باقی‌مانده ادامه دارد.
استدعا داریم برای حفظ جان یک نفر از همشهری های عزیز تمام تلاش خود را بکنید.