چه؟ (بیست و نهم مهر تا پنجم آبان ماه 1402)

"دختر نوجوان مان آرمیتا، از مترو با ضربه مغزی به بیمارستان نظامی برده شد و روز تولد دیگری را نخواهد دید. وای بر ما در این روزهای تیره." 

انارک نیوز – "ای مدیر، من آنچه شرط پیام رسانی است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه رنجش".  

چکیده رخدادها و گزیده دیدگاه ها و راهکارها از بیست و نهم مهر تا پنجم آبان ماه 1402:
۱ـ اینک که نعره ی هولناک جان ستانی بلند است، با همیاری دوستان، همکاران، همشهریان، خویشاوندان و آنانی که هنوز به نجات جان ها می اندیشند آقای منصور زکریایی به آغوش خانواده بازگشت. جانی در برابر مشتی پول.
۲- در مسابقات شنای هفته تربیت بدنی شهرستان نایین آقای مهدی یار نعمتی انارکی در 4 رشته کسب رتبه نمود. اول کرال پشت، اول قورباغه، اول پروانه و سوم کرال سینه که انارک نیوز به این نوجوان انارکی تبریک می گوید و آرزوی موفقیت بیشتر ایشان را دارد.
۳- یادی هم از کسانی کنیم که دیگر در میان ما نیستند، آقای عبدالعظیم قیومی. همگی درگذشتگان یادشان گرامی و خدا بیامرزدشان.