همدردی با خانواده های داغدار کرمی

انالله و انا الیه راجعون 
آقای محمدعلی کرمی طبسی، نهم آبان ماه 1402در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های کرمی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.