۴۸ درصد جمعيت اصفهان در خشكسالي بسيار شديد به سر مي برند

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: امروز علاوه بر منشأ خارجی٬ منشأ داخلی و هم چنين منشأ داخل استانی به دليل خشکسالی و از بين رفتن رطوبت خاک ایجاد شده است و گاوخونی٬ نایين٬ انارک٬ اردستان٬ سگزی و قسمتی از فرودگاه اصفهان به کانون گرد و غبار تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان٬ مجيد بيجندی امروز (یکشنبه) در همایش ریزگردها و آلاینده های اصفهان با اشاره به تعریف ریزگرد و ذارت کمتر از پنج ميکرون که بر اثر وزش باد حرکت میکند٬ اظهار کرد: ایران در منطقه ای قرار گرفته که طوفان های گرد و غباری که منشأ و چشمه توليد گرد و غبارها در ایران٬ جنوب غرب آسيا و شمال شرق آفریقا هستند در آن فراوان است. وی افزود: امروز علاوه بر منشأ خارجی٬ منشأ داخلی و هم چنين منشأ داخل استانی به دليل خشکسالی و از بين رفتن رطوبت خاک ایجاد شده است. گاوخونی٬ نایين٬ انارک٬ اردستان٬ سگزی و قسمتی از فرودگاه اصفهان به کانون گرد و غبار تبدیل شده است.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: 40 سال است در اداره کل هواشناسی اصفهان گرد و خاک و ميزان ریزگردها توسط معياری به نام دید افقی مدام بررسی می شود و این اداره کل تنها اداره کلی است که سنجش آنلاین ميزان غلظت ذرات در اصفهان را انجام می دهد.
بيجندی به ميزان بارش های استان اشاره کرد و گفت: ميزان بارش های اصفهان از مهرماه تاکنون نسبت به ميانگين بلندمدت 25 درصد و نسبت به سال گذشته 9 درصد کاهش را نشان می دهد. وی ادامه داد: اصفهان 17 سال پياپی است که در خشکسالی به سر می برد و 68 درصد جمعيت استان درگير تبعات خشکسالی و 48 درصد جمعيت استان در خشکسالی بسيار شدید به سر می برند. مدیرکل هواشناسی استان اصفهان به بارش در سرچشمه های زاینده رود (کوهرنگ) اشاره و خاطرنشان کرد: از مهر تا 28 فروردین٬ یک هزار و 152 ميليمتر بارش در کوهرنگ گزارش شده که هشت درصد نسبت به ميانگين بلند مدت و 24 درصد نسبت به ميانگين سال قبل کاهش بارش داشته ایم. هم چنين در این همایش مدیرکل محيط زیست استان اصفهان٬ اظهار کرد: متاسفانه بارگذاریها در اصفهان فراتر از ظرفيت محيط زیست بوده و به همين دليل ما با مشکلات منابع مواجه شده ایم و آلودگی آب و خاک٬ هوا و شيوع بيماریها به دليل همين توسعه ناپایدار بوده است.
حميد ظهرابی افزود: توسعه بيابان و خشک شدن مراتع مشکلات اقتصادی و اجتماعی و حرکت بيابان به سمت مناطق غربی استان به دليل همين بارگذاریهای نامناسب بوده است. وی ادامه داد: 65 درصد صنعت استان در شعاع 50 کيلومتری اصفهان مستقر است و اکثر جمعيت استان نيز در همين محدوده مستقر هستند درحالی که براساس برنامه ها و اسناد بالادستی این منطقه از اصفهان چنين توسعه ای را نمی توانند تحمل کنند. مدیرکل محيط زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: در سال 92 وضعيت روزهای سالم اصفهان 108 روز و در سال 242 ٬94 روز بوده است که نشان میدهد طرح جامع کاهش آلودگی هوا موفق بود اما مشکل آلودگی اصفهان از بين نرفته است. همچنين ميزان ریزگردها در هوای اصفهان 55 گرم در سال 99 بوده است که این ميزان در سال 94 به 34 گرم رسيده و این در حالی است که استاندارد جهانی آب 10 گرم باید باشد و ما هنوز با مشکل ریزگرد مواجه هستيم. 
(کد خبر: 95020502479 ۱۵:۴۲ ­ ۱۳۹۵ اردیبهشت ۵ یکشنبه)