طرح کنترل سیلاب انارک نایین

سامانه کنترل، پخش وبهره برداری ازسیلاب انارک نایین بامشارکت خیرین اجرایی می شود.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان ،معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان گفت: به منظور پیشگیری، مهار سیلاب، حفاظت جاده ترانزیتی نایین انارک ، حفاظت آب وخاک وتثبیت شنهای روان ، طرح پخش سیلاب به مساحت 200 هکتار درجنوب غربی شهرانارک شهرستان نایین انجام می شود. ابوطالب امینی حجم عملیات سنگی این طرح را 2100 متر مکعب وحجم عملیات خاکبرداری را 100 هزار متر مکعب وحجم عملیات خاکریزی را یک میلیون و500 هزار متر مکعب اعلام نمود و افزود: این طرح با مشارکت فردی خّیر بنام محمد علی حاجی آبادی اصفهانی به نمایندگی از طرف شرکت کشت وصنعت قدومه کویر در قالب کمیسیون ماده 3 به انجام می رسد. وی ادامه داد: در برنامه اجرایی پخش سیلاب انارک به مساحت 200 هکتار ، کشت گیاهان دارویی شامل : قدومه ، آنغوزه ، آویشن ، زیره سیاه و درخت بادام کوهی پیش بینی شده است و امیدواریم که این طرح بتواند حداقل 5 میلیون مترمکعب سیلاب رامهار کند. معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان در پایان افزود: هزینه این طرح 40 میلیارد ریال برآورد شده است که 100 %توسط خیراندیش مذکور تأمین می شود.
(مرداد۲۵ :تاریخ ۵۷۳۷۹۲۳ :خبر کد)