درگذشت مادر شهید سپهبد صیاد شیرازی اهل انارک

مادر شهيد سپهبد علی صياد شيرازی به فرزند شهيدش پيوست.
به گزارش خبرنگار خراسان رضوی٬ خبرگزاری صدا و سيما٬ خانم شهربانو شجاع مادر امير سپهبد علی صياد شيرازی ساعت 13 امروز در بيمارستان 550 ارتش مشهد دار فانی را وداع گفت. مادر شهيد صياد شيرازی دارای سابقه بيماری قلبی و چند روزی در بيمارستان 550 ارتش در کما بود که ظهر امروز در این بيمارستان به لقاء الله پيوست.
بانو شهربانو شجاع اهل انارک از توابع نایين اصفهان بود.
(۱۵:۳۶ - ۱۳۹۵ مرداد ۰۴ :تاریخ ۱۲۲۶۹۶۲ :خبر کد)