گستره زيستی يوزپلنگ در ايران هنوز ناشناخته است

سطح وسيعي از گستره زيستي يوزپلنگ در ايران هنوز ناشناخته است.  
به گزارش روز دوشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني محيط زيست اصفهان، حسين اكبري در اين رابطه افزود: نسل يوزپلنگ آسيايي بسرعت در حال انقراض است و حفظ اين گونه جانوري نيازمند اقدام هاي عاجل، همه جانبه و فراگير حفاظتي با مشاركت همگاني ملي و بين المللي است. وي افزود: ناشناخته ماندن گستره زيست و پايش نشدن سطح وسيعي از زيستگاه هاي يوزپلنگ در ايران، تنوع بسيار زيستگاه هاي يوزپلنگ ايراني و خوي مخفي كاري، شناسايي و حفاظت از اين جانور را دشوار كرده است.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نائين گفت: از طرفي با توجه به كمبود امكانات پايش از جمله دوربين هاي تله اي، نمي توان با قطعيت و دقيق در مورد تعداد و نسبت هاي جنسي شامل نر، ماده و نابالغ اين گونه جانوري، آماري ارائه كرد و هنوز اميدهاي روشني براي نجات يوزپلنگ آسيايي وجود دارد. وي اظهار كرد: وسعت ۱۰ زيستگاه اصلي يوزپلنگ در ايران بالغ بر شش ميليون هكتار بوده كه اين مقدار صرف مساحت هندسي و طولي و عرضي آن است. اكبري يادآور شد: اگرشرايط كوهستاني و تپه ماهورها كه بشدت و تصاعدي وسعت بوم شناختي يك زيستگاه را افزايش مي دهد در نظر بگيريم، وسعت اكولوژيكي مناطق ۱۰ گانه چند برابر مي شود كه امكانات فعلي براي پايش آن به هيچ وجه كافي نيست. وي همچنين افزود: علاوه بر زيستگاه هاي قطعي يوز، حداقل چهارميليون هكتار زيستگاه هاي آزاد و با شرايط بكر، مناسب و هنوز برخوردار از طعمه به عنوان زيستگاه هاي آزاد در گستره زيستي، تاريخي يوزپلنگ و اتصال دهنده زيستگاه هاي ۱۰ گانه وجود دارد كه هنوز پايش نشده و نيازمند مطالعه كافي و تحقيقات است.
اكبري اضافه كرد: در استان اصفهان علاوه بر پناهگاه حيات وحش عباس آباد، مناطق هيزم چاه و شكار ممنوع 'كوه بزرگي انارك' در نايين، 'كلاته' در خوروبيابانك، 'خارو' در اردستان و 'يخاب' در آران وبيدگل كه در مجموع بالغ بر ۷۰۰ هكتار وسعت دارد بصورت پيوسته در شمال شرق و شمال اين استان قرار مي گيرد. وي خاطرنشان كرد: هنوز احتمال بالايي براي بقاي يوزپلنگ وجود دارد كه مطالعه در اين زمينه آغاز شده است. رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نائين گفت: با تلاش شبانه روزي و خستگي ناپذير محيط بانان و نيروهاي يگان حفاظت محيط زيست، وضعيت طعمه ها و منابع آبي در دسترس طعمه خواران و امنيت به عنوان سه نياز اساسي در زيستگاه هاي يوز پلنگ، مناسب است. وي گفت: تعداد كل دوربين هاي به كار گرفته شده در ۱۰ زيستگاه اصلي يوزپلنگ در سال هاي گذشته ۸۰ تا ۱۰۰ دوربين بوده كه آن هم به دفعات بين مناطق مختلف جابجا شده است. وي اضافه كرد: اين تعداد در شرايطي بسيار ناكافي به نظر مي رسد كه فقط يك منطقه واحد با برخورداري از هزاران دره و گدار و ده ها و يا صدها هزار هكتار عرصه كوهپايه اي نيازمند حداقل ۱۰۰ دوربين براي يك مطالعه مطلوب است. اكبري افزود: بدون ترديد با افزايش تعداد نيروهاي محيط بان، تجهيزات حفاظتي، رفع مخاطرات جدي مرتبط با جاده ها، معادن، دام، سگ هاي گله و توسعه مديريت مشاركتي زيست بوم با جوامع محلي مي توان به پويايي زيستگاه هاي يوزپلنگ آسيايي و حيات  وحش متنوع آن بسيار اميدوار بود. به گزارش ايرنا، بيش از ۴۰ سال است كه يوزپلنگ در ميان كشورهاي آسيايي فقط در ايران زيست مي كند و اين افتخار ما ايرانيان است كه توانستيم اين ميراث طبيعي را همچنان حفظ كنيم و حافظ آخرين بازمانده هاي يوزپلنگ آسيايي يا يوزپلنگ ايراني در جهان باشيم.
(۱۰:۱۴ - ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ :خبر تاريخ | ۸۲۲۱۷۸۹۰ :خبر كد)