کانون بحران فرسایش بادی منطقه انارک

متاسفانه کانون بحران فرسایش بادی منطقه انارک شهرستان نایین سالانه افزون بر 4 میلیارد ریال به تأسیسات اقتصادی و منابع زیستی موجود درمنطقه، خسارت وارد میکند.
کیوان لوکی انارکی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در نایین اظهار کرد: یکی از کانونهای بحران فرسایش بادی درجه یک استان در شهر انارک و در منطقه موسوم به ریگ جن (ریگ بلند) با افزون بر 173 هزار هکتار مساحت قرار دارد که بالغ بر 67 هزار هکتار از آن را منطقه برداشت باشدت زیاد تشکیل می دهد. وی افزود: متاسفانه کانون بحران فرسایش بادی منطقه انارک شهرستان نایین سالانه افزون بر 4 میلیارد ریال به تأسیسات اقتصادی و منابع زیستی موجود در منطقه، خسارت وارد میکند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نایین خاطرنشان کرد: امور بیابان این اداره در سال 1387 نسبت به مطالعه 144 هزار هکتار از کانون مذکور اقدام نموده و در ادامه 10 هزار هکتار از مناطق حساس به فرسایش را شناسایی کرده است. وی با اشاره به اینکه بیشتر عملیات نهالکاری توسط بسیج سازندگی صورت گرفته، افزود: در ادامه عملیات کنترل و تثبیت مناطق، تأثیر فرسایش بادی از سال 1385 در این کانون شروع و تاکنون بیش از 1530 هکتار عملیات نهالکاری با گونه های بیابانی اجرا و منجر به کاهش خطرات طوفانهای گردوغبار در این منطقه شده است. لوکی با اشاره به نهالکاری 150 هکتاری در سال جاری تصریح کرد: در طی سال 94 و 95 نیز تاکنون 550 هکتار از اراضی این منطقه در قالب همکاری با پیمانکاران با هزینه ای حدود 13 میلیارد ریال نهالکاری شده که این عملیات همچنان ادامه دارد.
وی بیان داشت: شهرستان نایین با دارا بودن دو میلیون و 300 هزار هکتار اراضی بیابانی، 40 درصد مساحت بیابانها و 30 درصد کانونهای بحرانی فرسایش بادی استان اصفهان را به خود اختصاص داده است. رئیس اداره منابع طبیعی نایین با اشاره به اهمیت کاهش اثرات این کانون بحران اضافه کرد: محور مواصلاتی نایین-انارک که به عنوان جاده طریق الرضا (ع) و محور ترانزیتی شرق به غرب کشور محسوب شده و روزانه حدود 42 هزار تردد را ثبت کرده و رتبه دوم تردد استان را به خود اختصاص داده، در این کانون بحران قرار دارد. لوکی افزود: همچنین خط راه آهن سراسری و پایگاه هوایی انارک نیز در داخل این کانون فرسایش بادی قرارگرفته اند.
(شماره : ۱۳۹۵۰۶۱۵۰۰۰۸۳۳ - ۹۵/۰۶/۱۵ : تاریخ ۱۴:۱۸)