اجرای طرح روسازی بتن غلطکی به جای آسفالت در استان اصفهان 

دکتر قاری قران اصفهانمدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در این استان دو پروژه‌ مهم در سطح سرویس دهی بزرگراهی با روش روسازی بتن غلطکی در دست اجرا است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ علیرضا قاری‌قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان‌ اصفهان با بیان اینکه انتخاب نوع روسازی نیازمند در نظر گرفتن فاکتورهای فنی و اقتصادی است عنوان کرد: برخی از این موارد شامل حجم ترافیک، هزینه، نوع خاک، شرایط آب و هوایی، مواد و مصالح، ملاحظات ساخت و ساز، نگهداری و مسائل زیست محیطی است.  

وی افزود: یکی از روسازی‌هایی که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، روسازی بتنی است لذا با توجه به افزایش هزینه آسفالت استفاده از این روش حائز توجه است.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت: همواره سیاست کاری ما ایجاد شرایط برای اجرای روش‌های نوین علمی پژوهش محور و پروژه‌های پژوهشی کاربردی بوده است لذا دو پروژه مهم در سطح سرویس دهی بزرگراهی دارای ترافیک‌های سنگین و اقلیم متنوع با گرادیان دمایی را تعریف کردیم.  

وی افزود: بر این اساس مواردی همچون انتخاب پیمانکاران واجد شرایط به روش مناقصه قانونی، برگزیدن مهندسان مشاور به روش مناقصه و ممیزی دقیق فنی شرکتهای پیمانکاری منتخب به عنوان مجریان طرح‌های اجرایی روسازی ترکیبی بتن غلطکی و آسفالت ماستیک انجام پذیرفت.  

 قاری‌قرآن با بیان اینکه این روش برای اولین بار در استان اصفهان انجام می‌شود اظهار کرد: هم اکنون مراحل اجرایی پروژه‌ها شامل محورهای مبارکه- مجلسی- بروجن به طول ۲۸ هزار و ۵۰۰ متر و محور نایین- انارک- خور- طبس (حدفاصل چوپانان مشجری) به طول ۳۰ کیلومتر با تعریف باند دوم بزرگراهی در حال انجام است.  

وی اضافه کرد: این مراحل اجرایی منطبق بر برنامه زمانبندی، رعایت ضوابط فنی حداکثری و ساختار شکست منضم به برآوردهای پیمان‌های موصوف است.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص مهمترین شاخصه‌های این پروژه‌ها عنوان کرد: از جمله مهمترین شاخصه‌ها شامل مستندسازی نشریه (۳۵۴) سازمان برنامه و بودجه، روش‌های تثبیت قشرهای روسازی اساس و یا زیراساس با سیمان، طراحی و تعیین ضخامت بتن، به روش PCA و مقایسه تطبیقی با روش AASHTO، بررسی مدل‌های طراحی متنوع، بررسی محورهای منفرد و دوگانه و اعمال تصحیحات آن، طراحی بر مبنای ترافیک‌های ترکیبی، چندین لایه‌ای روی هم و بررسی تاثیرات آن، طراحی روکش آسفالتی به روش FWD، و در نتیجه انتخاب ایده‌‌ آل‌‌ترین طرح براساس آنالیزهای فنی و اقتصادی مبتنی بر ملحوظات برآوردهای اولیه ارسالی به دفتر نظارت است.  

 وی بیان داشت: این روسازی به صورت ترکیبی و اجرای نوع صلب یا بتنی به عنوان لایه آستر و اجرای آسفالت ماستیک به عنوان لایه رویه اولیه و پیش بینی اجرای لایه توپکا برای یک دوره ۱۰ ساله و بهره‌برداری ایده‌آل ترافیکی در محورهای دارای ترافیک سنگین در یک بازه زمانی ۱۸ تا ۲۰ سال طراحی شده است.  

قاری‌قرآن گفت: براین اساس می‌توان انتظار داشت در دوره بهره‌برداری راه، شاهد افزایش ظرفیت باربری روسازی، طول عمر زیادتر، افزایش کیفیت، هزینه چرخه عمر کمتر، زمان دوره‌ای طولانی‌تر برای فرآیندهای بهسازی و نگهداری راه، افزایش سطح سرویس دهی ترافیکی به سبب دلیل کارایی مخلوط ترکیبی بتن و آسفالت پلیمری، باشیم.  

وی ابراز امیدواری کرد: تا با تامین اعتبارات در بخش‌ها، امکان تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات خاص و ارتقا یافته توسط پیمانکاران همچنین تخصیص‌های اعتباری منظم، منطبق بر پیشرفت اجرایی پروژه‌های موصوف، شاهد بهره‌برداری ترافیکی و حصول ایده‌آل ترین شرایط استاندارد همچنین توسعه این روش‌ها در سایر پروژه‌ها باشیم.
(۱۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۰)