05
سه شنبه, مارس

طرز پختن سیرک

انارک نیوز - من خودم خمیر سیرُک را تهیه می کنم ولی می شه خمیر از نانوایی گرفت. با افزودن کمی دانه گشنیز ودانه رازیانه و زردچوبه به آن و افزودن مقداری آب ولرم خمیر را که کمی شل است تهیه می کنم و پس از ور آمدن درون ماهی تابه روغن ریخته و آب  ولرم هم کنار دست گذاشته و هر بار پس از خیس کردن دست کمی از خمیر برداشته ودر ماهی تابه قرار داده و با کمک انگشتان آنرا شکل داده یا بصورت گرد باز کنیم و همزمان که زیر آن سرخ می شود با قاشق از روغن داغ روی آنهم ریخته تا پف کرده و خودش را بگیرد وب عد از سرخ شدن یک طرف آن طرف دیگرش را هم سرخ کرده و پس از سرخ شدن داخل صافی گذاشته تا روغن اضافی آن برود، ولی در مجموع نان چربی است.
راستی فکر کنم خمیر نان سنگک بدون افزودن آب برای این کار مناسب باشد.
(خانم ش. زاهد - اول خرداد ماه 95)