همدردی با خانواده های داغدار اشرفی مقدم و هاشمیه

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم خانم اقدس هاشمیه انارکی، سی و یکم اردیبهشت ماه 1402در گنبد کاووس از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های اشرفی مقدم، هاشمیه و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.