سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: ظرف یکسال آینده تصمیم مشخص می شود که به کنوانسیون ضایعات هسته ای بپیوندیم یا خیر، ولی تصور می کنم دلایل زیادی برای پیوستن به این کنوانسیون داریم.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در برنامه زنده «رویداد» گفت: ما حدود ۶۰ سال سابقه فعالیت های صلح آمیز هسته ای داریم، طی ۴ سال گذشته به باشگاه نیروگاه های قدرت هسته ای پیوسته ایم و دارای چرخه سوخت هستیم که همه این ها بدین معناست که در پایانِ چرخه سوخت با ضایعات مواجه می شویم و این موضوعی است که در سال های آینده پیش روی ماست.
کمالوندی پیوستن ایران به کنوانسیون مشترک سوخت مصرف شده و ضایعات هسته ای را دارای مزایای بسیاری برای کشورمان برشمرد و گفت: ظرف یکسال آینده تصمیم مشخص می شود که به این کنوانسیون بپیوندیم یا خیر ولی تصور می کنم دلایل زیادی برای پیوستن به این کنوانسیون داریم.
وی ادامه داد: در گذشته نیز به این مسئله عنایت و توجه ویژه ای شده و می توان گفت از جمله کشورهای پیشرفته در مدیریت پسماند هستیم و در اردیبهشت ماه سال جاری در سالروز جشن هسته ای، شاهد افتتاح پسماند گور انارک بودیم و طبیعتا باید به لحاظ قوانین و مقررات داخلی و بین المللی کمترین آسیب به افراد، محیط زیست و کارکنان زده شود.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی به قواعد راهنمای بین المللی در حوزه رعایت استانداردهای مدیریت پسماند سوخت هسته ای اشاره کرد و افزود: کشورهایی که به کنوانسیون مشترک می پیوندند، یکسری ضوابط را اجرا می کنند و برای آن ها وظایف و تسهیلاتی وجود دارد؛ این کنوانسیون نیز جوان بوده و در کمتر از ۱۶ سال اجرای شده و آخرین کنوانسیون در حوزه هسته ای است.
وی بر لزوم پیوستن کشورمان به این کنوانسیون تاکید کرد و در عین حال گفت: این مسئله در اختیار ما و سازمان انرژی اتمی نیست و ما زمینه را برای تصمیم گیری فراهم و اطلاعات لازم را جمع آوری می کنیم؛ چنانچه این کار طی یک سال و نیم الی دو سال در مجموعه سازمان انرژی اتمی در حال انجام است و در آخرین کارگاه برگزار شده حتی معاون آژانس در امور ایمنی و امنیت دیدارهایی با [مدیران] و علی اکبر صالحی داشتند.
کمالوندی نگاه آژانس در این رابطه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: هدف آژانس این است که کشورهای بیشتری به این کنوانسیون بپیوندند و کشورهای عضو نظرات خود را اعلام می کنند. این کنوانسیون هر سه سال یکبار بازنگری دارد و ما نیز در صورت عضویت می توانیم ملاحظات اصلاح و قوانین جدیدی را مطرح کنیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی پیوستن ایران را بعنوان یک کشور فعال هسته ای به چنین کنوانسیون هایی با شرط در نظر گیری ملاحظات و جوانب متذکر شد و تصریح کرد: این کنوانسیون زمینه حق تحفظ را ایجاد می کند؛ یعنی می توانیم اعلام کنیم برخی موارد بنا بر تکالیفی که دارد و قادر به انجام آن نیستیم را اجرا نمی کنیم، ضمن اینکه این کنوانسیون مزایای بسیاری برای کشورمان دارد و معمولا پیوستن به کنوانسیون ها پروسه ای طولانی را می طلبد چون در اختیار مجلس محترم است.
کمالوندی خاطرنشان ساخت: در برجام هیچ الزامی برای اینکه به کنوانسیونی خاص بپیوندیم، نداریم اما مسیری خاص را باید طی می کردیم ولی بدلیل فشارها شاید کمتر توجه شده که برخی لوازم بین المللی می تواند برای ما مزایایی در پی داشته باشد و حال که در نتیجه برجام، شرایط عادی شده، سوال برخی کشورها این است که آیا به چنین کنوانسیون هایی پیوسته ایم یا خیر!؟
وی ضمن ابراز امیدواری در خصوص تعیین تکلیف پیوستن یا نپیوستن به این کنوانسیون ظرف یکسال آینده گفت: تصور می کردیم حدود دو سه سال زمان می برد تا اقدامات کارشناسی انجام شود؛ از زمان عقب نیستیم و ظرف دو سال گذشته بررسی ها در ابعاد مختلف حقوقی، فنی و غیره با دعوت از افراد مختلف از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت خارجه صورت گرفته و پیش بینی می شود ظرف چند ماه آینده لایحه آن در دولت آماده شود ولی جز موضوعاتی نیست که دارای یک یا دو فوریت در مجلس باشد.
(شناسهٔ خبر: 3788345 - چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۳)

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت:در کارگاهی که در سازمان انرژی اتمی راه اندازی شده از متخصصان آژانس بين المللی انرژی اتمی دعوت کردهایم تا به تبيين و تشریح ابعاد و زوایای عضویت ایران در کنوانسيون مشترک ایمنی سوخت مصرف شده و پسماندهای دارای رادیو اکتيو بپردازند.
به گزارش خبرنگار گروه سياسی خبرگزاری ميزان، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی طی مصاحبه ای تلویزیونی با اشاره به راه اندازی کارگاه آموزشی هسته ای در سازمان انرژی اتمی پيرامون ایمنی سوخت مصرف شده و پسماندهای دارای رادیواکتيو اظهار کرد: با توجه به فعاليتهای چندساله راکتورهای هسته ای در کشور به تدریج ميزان انباشت سوخت مصرف شده و پسماندهای هسته ای افزایش یافت و در نتيجه بحث ایمنی و مراقبت از این مواد را به اولویت تبدیل کرد. وی با اشاره به تشکيل کنوانسيون مشترک ایمنی سوخت مصرف شده و پسماندهای دارای رادیواکتيو از سال 2001 گفت: عضویت ایران در کنوانسيون مزبور باید مسير قانونی خود را طی کند و پس از بررسی و تایيد در دولت، توسط مجلس تصویب شود. کمالوندی با اشاره به بررسی ابعاد عضویت ایران در کنوانسيون ایمنی سوخت مصرف شده در کارگاهی که دایر شده است، گفت: در کارگاهی که در سازمان انرژی اتمی راه اندازی کرده ایم از متخصصان آژانس بين المللی انرژی اتمی دعوت شده تا به تبيين و تشریح ابعاد و زوایای عضویت ایران در کنوانسيون مشترک ایمنی سوخت مصرف شده و پسماندهای دارای رادیو اکتيو بپردازند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بيان اینکه ایران در بين کشورهای دنيا بيشترین کار کارشناسی را بر روی کنوانسيون های صنعت هسته ای انجام داده است، تصریح کرد: ما از دو سال پيش کار بر روی موضوع ایمنی سوخت مصرف شده را آغاز کردیم و با توجه به اینکه کشورما یک کشور هسته ای است بنابر این به استانداردهای بالایی در زمينه ایمنی مواد، محيط زیست وافرادی که در صنعت هسته ای مشغول فعاليت هستند نياز داریم. وی ادامه داد: کارگاه تشکيل شده در سازمان انرژی اتمی پيرامون بررسی ابعاد عضویت ایران در کنوانسيون ایمنی سوخت مصرف شده، سه روزه است ودر این کارگاه علاوه بر اعضای سازمان انرژی اتمی افراد و متخصصانی از ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه نيز حضور دارند.
کمالوندی با بيان اینکه ایران دارای یکی از بهترین مدیریتهای پسماندداری هسته ای در سطح دنيا است، گفت: اردیبهشت ماه بود که سایت پيشرفته انارک که قابليت دفن حجم بالایی از سوختهای مصرف شدهت و ضایعات هسته ای را دارد، توسط رئيس جمهور از طریق تله ویدئوافتتاح شد.
وی با اشاره به حضور متخصصان آژانس بين الملل انرژی اتمی در کارگاه آموزشی دایر شده درسازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: پس از برگزاری کارگاهی آموزشی ایمنی سوخت مصرف شده ما گزارش کاملی را با بررسی ابعاد و زوایای گوناگون جهت پيوستن ایران به کنوانسيون مشترک ایمنی سوخت مصرف شده در اختيار دولت قرار می دهيم و پس از طی شدن مسير قانونی و تصویب در مجلس عضو کنوانسيون مزبور می شویم.
(کد خبر: ۲۲۷۶۴۵ ۱۱:۳۲ ­ ۱۳۹۵ مهر ۱۱ :تاریخ)

پنجشنبه اول مهرماه غبار روبی قبور شهدای انارک به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد که در آن مردم و مسئولین شرکت داشتند.

مقالات دیگر...